ROUND | Folding Tables
ROUND | Table pliantes

ROUND
Folding Table Large
60/120 x 120 cm

Code ROUND FTL
ROUND | Table pliantes

ROUND
Folding Table Small
75 x 125 cm

Code ROUND FTS
ROUND | Table pliantes