OSKAR Fauteuil metteur en scène en aluminium

OSKAR | Aluminium anodisé

OSKAR
Director Chair
SILVER

Code OSKA4
OSKAR code OSKA4

OSKAR
OVAL Director Stool Tabouret
SILVER

Code OSKA24
OSKAR code OSKA24

OSKAR | Aluminium laqué mat

OSKAR
Director Chair
WHITE/WHITE

Code OSKA6AL04
OSKAR WHITE code OSKA6

OSKAR
Director Chair
MOKA/MOKA

Code OSKA6AL02
OSKAR code OSKA6AL02

OSKAR
Director Chair
GREY/GREY

Code OSKA6AL08
OSKAR code OSKA6AL08

OSKAR
OVAL Director Stool Tabouret
WHITE/WHITE

Code OSKA24N
OSKAR code OSKA24N

OSKAR
OVAL Director Stool Tabouret
MOKA/MOKA

Code OSKA24NAL02

OSKAR code OSKA24NAL02

OSKAR
OVAL Director Stool Tabouret
GREY/GREY

Code OSKA24NAL08
OSKAR code OSKA24NAL08

OSKAR
High Chair
(non pliable)

Code OSKA90
OSKAR | High Chair